Product manager Job offers in Vietnam -

279 : Jobs found for product manager | Vietnam

Rapid job search :

AI PRODUCT MANAGER Glints' Client - ARM Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh | 2021-02-27

Group Product Manager ETC Ampharco U.S.A Pharmaceutical JSC., Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh | 2021-03-11

PRODUCT MANAGER Elcom Corporation Hanoi - Hanoi | 2021-02-16

Mobile Apps Product Manager - Digital Bank FE CREDIT Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh | 2021-02-18

Product Development Manager - Apparel First Alliances Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh | 2021-03-11

Product Manager - ETC Robert Walters Ho Chi Minh City - Hồ Chí Minh | 2021-02-05

Product Marketing Manager 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) Hanoi - Hanoi | 2021-03-01

by neuvoo job search

UI/UX Designer, Grove Grove - Thành phố Hồ Chí Minh - New

Grove | Thành phố Hồ Chí Minh | Grove
Published : 2 ngày trước | Sat, 17 Apr 2021 05:36:22 GMT
Description : Awesome portfolio with relevant experience in product design. Creating a functional architecture and a visual identity of the product interface, based on… | Grove - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : ui/ux designer, grove


Product Manager PropertyGuru - Hà Nội - New

PropertyGuru | Hà Nội | PropertyGuru
Published : 3 ngày trước | Fri, 16 Apr 2021 08:29:12 GMT
Description : Partner with internal stakeholders to review product strategy and ensure alignment. Communicate the product vision to stakeholders, driving common understanding… | PropertyGuru - Hà Nội

Similar : product manager


Product Owner (English, Product Manager) Live group - Thành phố Hồ Chí Minh - New

Live group | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 ngày trước | Fri, 16 Apr 2021 03:15:19 GMT
Description : Create product roadmaps and translate them into a product backlog. Experience with product planning and delivery. Experience in digital products is a must! | Live group - Thành phố Hồ Chí Minh

Senior Product Owner (min $3000) LeapXpert - Thành phố Hồ Chí Minh - New

LeapXpert | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 ngày trước | Fri, 16 Apr 2021 09:15:48 GMT
Description : 3+ years of work experience as a product owner/product manager/project manager. Develop and maintain product roadmap to achieve product strategy and product… | LeapXpert - Thành phố Hồ Chí Minh

Artist (Freelancer) Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ TP - Hà Nội - New

Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ TP | Hà Nội | JobsGo
Published : 3 ngày trước | Fri, 16 Apr 2021 07:42:41 GMT
Description : Nắm vững kiến thức về anatomy, proportion and perspective. Trên 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Có khả năng sử dụng Adobe illustrator. | Công Ty TNHH Dịch Vụ Công Nghệ TP - Hà Nội

GROUP PRODUCT MANAGER Cong Ty TNHH Thiet Bi Minh Tam - Thành phố Hồ Chí Minh

Cong Ty TNHH Thiet Bi Minh Tam | Thành phố Hồ Chí Minh | Cong Ty TNHH Thiet Bi Minh Tam
Published : 5 ngày trước | Wed, 14 Apr 2021 06:25:12 GMT
Description : Training product’s awareness for sales staffs, application specialist, product specialist and customers. Organize conferences, exhibitions to introduce product… | Cong Ty TNHH Thiet Bi Minh Tam - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : group product manager


Assistant to Product Manager Katalon, Inc. - Thành phố Hồ Chí Minh

Katalon, Inc. | Thành phố Hồ Chí Minh | Mustakbil
Published : 20 ngày trước | Mon, 29 Mar 2021 22:40:16 GMT
Description : Responsible for the full software development life cycle and learn how to build products from. Tools, and good at Market Research. | Katalon, Inc. - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : assistant to product manager


PRODUCT MANAGER - REAL TIME COMMUNICATION AXON - Thành phố Hồ Chí Minh

AXON | Thành phố Hồ Chí Minh | Viecoi
Published : 12 ngày trước | Wed, 07 Apr 2021 09:01:48 GMT
Description : : Dành thời gian với khách hàng để hiểu nhu cầu của họ khác nhau như thế nào và xây dựng tầm nhìn để mở rộng giải pháp của chúng tôi cho toàn bộ thị trường… | AXON - Thành phố Hồ Chí Minh

Product Manager tiếng Nhật - Việc làm mới Việc Ơi Japan Client - Hà Nội

Việc Ơi Japan Client | Hà Nội | Viecoi
Published : 2 ngày trước | Sat, 17 Apr 2021 02:56:28 GMT
Description : : Job description - Xây dựng chiến lược và quản lý quá trình phát triển sản phẩm - Quản lý nguồn lực, yêu cầu, rủi ro và chi phí đầu tư phát triển sản phẩm -… | Việc Ơi Japan Client - Hà Nội

Project Manager / Product Manager Gear Inc. - Ðà Nẵng

Gear Inc. | Ðà Nẵng | JobsGo
Published : 4 ngày trước | Thu, 15 Apr 2021 07:42:45 GMT
Description : Define the product pipeline and releases. Manage large internal teams for full game development and live operations. Create general and detailed specifications. | Gear Inc. - Ðà Nẵng

Similar : project manager / product manager


jobs by Indeed job search

Product team Leader J&T Express - Ho Chi Minh

J&T Express | Ho Chi Minh | Freec
Published : 2021-04-19
Description : Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm của công ty. Đưa ra các giải pháp, phương án và định hướng để phát triển sản phẩm. Lấy yêu cầu từ khách hàng và trao đổi với team lên kế h... | Gear Inc. - Ho Chi Minh

Product Designer , KMS Labs KMS Technology - Ho Chi Minh

KMS Technology | Ho Chi Minh | KMS Technology
Published : 2021-02-01
Description : You will work with our product team as a domain expert in UI designing and to make great user interfaces... Below are some key responsibilities we expect of you. Work with product team on product design and... | Gear Inc. - Ho Chi Minh

Product Marketing Leader (Có Kinh Nghiệm Làm Audit/Finance) Công Ty TNHH Đào Tạo Thông Minh (Smart Train) - Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đào Tạo Thông Minh (Smart Train) | Ho Chi Minh | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-01-27
Description : Mô tả công việc. Soạn thảo outline khóa học inhouse. Đề xuất các chương trình đào tạo theo nhu cầu khách hàng, xu thế thị trường. Review tài liệu của Giảng viên theo khung, form ch... | Gear Inc. - Ho Chi Minh

Senior Product Owner / Business Analyst CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BETALL - Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BETALL | Ho Chi Minh | Freec
Published : 2021-04-19
Description : Thu thập và phân tích yêu cầu. phản hồi từ khách hàng, các bên liên quan để định hình các yêu cầu, tính năng và sản phẩm. Tư vấn, dẫn dắt khách hàng và các bên liên quan (stakehol... | Gear Inc. - Ho Chi Minh

Product Owner J&T Express - Ho Chi Minh

J&T Express | Ho Chi Minh | Freec
Published : 2021-04-19
Description : Chịu trách nhiệm phát triển các sản phẩm của công ty dự ánLấy yêu cầu từ ban giám đốc trưởng phòng lên kế hoạch để phát triển hệ thống theo đúng định hướng.Chịu trách nhiệm quản lý... | Gear Inc. - Ho Chi Minh
© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact