National accounts manager Job offers in Vietnam -


Legal Team Leader (Trưởng phòng Pháp Lý) Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (National Housing Organization N.H.O) - Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (National Housing Organization N.H.O) | Ho Chi Minh | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-03-11
Description : Mô tả công việc. Conduct due diligence of target companies and provide. Draft and review transactional documents NDA, MOU, SPA, SSA, SHA, charter, etc. Handle claims disputes settl... | - Ho Chi Minh

National Sales Manager - Animal Health Robert Walters - Hồ Chí Minh

Robert Walters | Hồ Chí Minh | Robert Walters
Published : 2021-02-05
Description : My client is looking for a National Sales Manager position for their animal health business. The role is... If you are driven, this is the role for you.Apply for the role of National Sales Manager or find out... | - Hồ Chí Minh

Cần tuyển Cần tuyển Sales NSM (National Sales Manager) tại Tp HCM ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD - Ho Chi Minh City

ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD | Ho Chi Minh City | ASAHI TEC VIETNAM CO.,LTD
Published : 2021-02-26
Description : Hiện tại, đối tác của Jwork. Công ty 100. vốn Nhật Bản. Cần tuyển. Yêu cầu. Nhiệm vụ. phát triển nhãn hàng mới, mở rộng thị trường, tìm kiếm nhà phân phối. Có kinh nghiệm tốt, đặc ... | - Ho Chi Minh City

Legal Executive (Chuyên viên Pháp lý) Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (National Housing Organization N.H.O) - Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Tổ Chức Nhà Quốc Gia (National Housing Organization N.H.O) | Ho Chi Minh | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-03-11
Description : Mô tả công việc Conduct due diligence of target companies and provide legal advice. Draft and review transactional documents NDA, MOU, SPA, SSA, SHA, charter, etc. Handle claims di... | - Ho Chi Minh

02 National Consultants for Collaboration Systems Administrators (A-210101), UNDP Vietnam, VIET NAM UNDP - United Nations Development Programme - null

UNDP - United Nations Development Programme | null | Uncareer.net
Published : 2021-03-11
Description : National Consultants for Collaboration Systems Administrators (A 210101)Procurement Process. IC... Annex IV Annex V Procurement Notice Overview. UNDP Vietnam seeks 02 National Consultants for... | - null

© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact