Home assistant Job offers in Vietnam -


AP Executive Home Credit VN - Hanoi

Home Credit VN | Hanoi | Home Credit VN
Published : 2021-03-04
Description : KEY RESPONSIBILITIESEnsure payments paid correctly and timely as Payment policyEnsure all transactions of AP team are reviewed, fulfil and in accordance with Tax, Accounting Law an... | - Hanoi

Nhân Viên Kinh Doanh (Bất Động Sản) Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Start Home - Quang Ngai

Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Start Home | Quang Ngai | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-01-21
Description : Mô tả công việc. Nhiệm vụ chính. Thực hiện hoạt động tư vấn, bán sản phẩm bất động sản nhằm đạt chỉ tiêu về doanh số theo quy định của công ty tại từng thời điểm. Phát triển thị tr... | - Quang Ngai

Trưởng Nhóm Kế Toán Công Ty TNHH Inus Home Vina - Dong Nai

Công Ty TNHH Inus Home Vina | Dong Nai | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-01-19
Description : Mô tả công việc. Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý. Tính và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), VAT & thu nhập cá nhân (TNCN). Lập báo cáo tài chính theo định kỳ. 3 tháng, 6 thá... | - Dong Nai

Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Cổ phần Kiến trúc Nội thất Home & Home - Hanoi

Cổ phần Kiến trúc Nội thất Home & Home | Hanoi | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-03-04
Description : Mô tả công việc. Cập nhật đơn mua hàng, nhập kho, phẩn bổ chi phí, kết chuyển giá thành ( theo đơn đặt hàng ). Theo dõi công nợ trên sàn TMđt, nhà vận chuyển. Theo dõi và hạch toán... | - Hanoi

Nhân viên kinh doanh Taaco Home - Hanoi

Taaco Home | Hanoi | Glints
Published : 2021-01-25
Description : Quản lý khách hàng, chăm sóc khách hàng. Khai thác các khách hàng lẻ là chủ đầu tư trực tiếp. Triển khai các dự án do Giám đốc yêu cầu. Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn. ... | - Hanoi

Software Developer (Oracle, PL/SQL) HansenCX - Hà Nội

HansenCX | Hà Nội | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:51 GMT
Description : Minimum 2 years of application software development experience and/or appropriate tertiary qualification. Relocation assistance provided to HCMC for successful… | HansenCX - Hà Nội

Software Developer (VB.NET/ C++, SQL) HansenCX - Thành phố Hồ Chí Minh

HansenCX | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:12 GMT
Description : At least 3-5 YoE in software development roles. We are currently looking for software engineers to analyze, design, program, debug and maintain features of our… | HansenCX - Thành phố Hồ Chí Minh

NodeJS Developer (JavaScript) LuxPM - Thành phố Hồ Chí Minh

LuxPM | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:59 GMT
Description : At least 5 years of experience managing software projects. Test all of the features using the valid method and deliver high-end software apps to clients. | LuxPM - Thành phố Hồ Chí Minh

Fullstack Developer (NodeJS, ReactJS) Live group - Thành phố Hồ Chí Minh

Live group | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:54 GMT
Description : Conducting trial runs of software application updates, and fixes, to ensure desired functionality. GUI development by utilization of new front-end technologies. | Live group - Thành phố Hồ Chí Minh

ReactJS Developer Aperia Solutions Vietnam Co Ltd - Thành phố Hồ Chí Minh

Aperia Solutions Vietnam Co Ltd | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:33 GMT
Description : Knowledgeable about the software development life cycle (Scrum, Agile). Collaborate across departments and teams in all software development phases to ensure… | Aperia Solutions Vietnam Co Ltd - Thành phố Hồ Chí Minh

NodeJS Developer (Javascript/Typescript) BoostCommerce - Thành phố Hồ Chí Minh

BoostCommerce | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:52 GMT
Description : Works closely with a team of software engineers to design, develop and support REST APIs and other software products. Macbook Laptop provided after probation. | BoostCommerce - Thành phố Hồ Chí Minh

Network Product Developer/Engineer (C++) SkyLab - Thành phố Hồ Chí Minh

SkyLab | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:36 GMT
Description : Experience with design, develop, and deliver software features and capabilities in an enterprise software platform. | SkyLab - Thành phố Hồ Chí Minh

Front-End Developer Kyanon Digital - Thành phố Hồ Chí Minh

Kyanon Digital | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:55 GMT
Description : Contributes to continual improvement by suggesting improvements to user interface, software architecture or new technologies. | Kyanon Digital - Thành phố Hồ Chí Minh

Software Developer (C#, .NET) WowLand Group - Thành phố Hồ Chí Minh

WowLand Group | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:17:22 GMT
Description : - Tham gia phát triển ứng dụng web. - Phát triển và bảo trì các ứng dụng web. - Tham gia phân tích, thiết kế các hệ thống ứng dụng. - Chỉnh chữa, nâng cấp… | WowLand Group - Thành phố Hồ Chí Minh

ReactJS Developer (All Level) Sendo.vn - Thành phố Hồ Chí Minh

Sendo.vn | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:37 GMT
Description : Experience with browser-based debugging and performance testing software. Develop new user-facing features using Javascript and React.js. | Sendo.vn - Thành phố Hồ Chí Minh

jobs by Indeed job search
© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact