Head cashier Job offers in Vietnam -


[Boujee Club] Trưởng Nhóm Thu Ngân/ Head Cashier Công Ty Cổ Phần Tiến Phước và Chín Chín Mươi - Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Tiến Phước và Chín Chín Mươi | Thành phố Hồ Chí Minh | Hoteljob
Published : 14 ngày trước | Mon, 21 Nov 2022 13:41:25 GMT
Description : [BOUJEE CLUB] Trưởng nhóm thu ngân/ Head Cashier. Chịu trách nhiệm điều tra mọi tình huống mất cân đối thu chi và báo cáo cấp trên. | Công Ty Cổ Phần Tiến Phước và Chín Chín Mươi - Thành phố Hồ Chí Minh    © Copyright 2022
    Top Queries | Privacy Policy | Contact