Event project manager Job offers in Vietnam -


Associate Account Manager (Digital) KAY EVENT - Ho Chi Minh

KAY EVENT | Ho Chi Minh | CareerBuilder
Published : 2021-03-11
Description : Địa điểm Hồ Chí Minh Ngày cập nhật 09 03 2021 Ngành nghề Tiếp thị. Marketing , Quảng cáo. Đối ngoại. Truyền Thông , Tổ chức sự kiện Hình thức Nhân viên chính thức Lương Cạnh tranh ... | - Ho Chi Minh

Tuyển dụng Chuyên Viên Event Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings - Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Danh Khôi Holdings | Ho Chi Minh | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-01-26
Description : Hình ảnh, POSM. leaflet, brochure, standee, flyer, Sale Gallery, Truyền thông2. Event công ty... Theo dõi thanh toán, Set up và chuẩn bị Chạy chung event3. Truyền thông. Kiểm soát tang... | - Ho Chi Minh

Account Manager (Event | Activation) Zoe Events - Hồ Chí Minh

Zoe Events | Hồ Chí Minh | Glints
Published : 2021-01-24
Description : Participating in organizing training sessions, exchanging, updating trends, organizing events, media... Director) of Account department in advertising industry, event organization. Being fluent in English... | - Hồ Chí Minh

Trưởng Nhóm Tổ Chức Sự Kiện (Event Team Leader) Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh Yadea (CN tại Hà Nội) - Hanoi

Công Ty TNHH Xe Máy Điện Thông Minh Yadea (CN tại Hà Nội) | Hanoi | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-03-25
Description : Chịu trách nhiệm lên kế hoạch tổng thể và phân bổ ngân sách theo đúng mục tiêu, chiến lược đề ra. Xây dựng chủ đề, ý tưởng event theo mùa theo... | - Hanoi

Tuyển Chuyên Viên Event (Sự Kiện) Cổ phần Đất Xanh Premium - Ho Chi Minh

Cổ phần Đất Xanh Premium | Ho Chi Minh | NHÂN LỰC NGÀNH LUẬT
Published : 2021-01-20
Description : Mô tả công việc. Thực hiện công việc theo phân công của Giám đốc Marketing, TBP Trade Marketing. Lập kế hoạch và triển khai các sự kiện bán hàng dự án. Lễ ra quân & huấn luyện dự á... | - Ho Chi Minh

Product Owner (Agile, Business Analyst) Ecotek - Hà Nội

Ecotek | Hà Nội | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:49 GMT
Description : Set up an agile process for the development team and lead sprints. Build relationships with clients to understand key pain points and business processes. | Ecotek - Hà Nội

Game Developer (Cocos, Unity, Pixijs) OrgTechAsia - Thành phố Hồ Chí Minh

OrgTechAsia | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:39 GMT
Description : Collaborate with games development team members to meet the needs of a project. Daily stand-up meeting with the development team and producer team; | OrgTechAsia - Thành phố Hồ Chí Minh

Fullstack dev (JavaScript/ReactJS...) KIS Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

KIS Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:17:02 GMT
Description : Providing estimation based on business requirements. At least 2 years of experience in software development. Design client-side and server-side architecture. | KIS Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Executive Sous Chef Marriott International, Inc - Việt Nam

Marriott International, Inc | Việt Nam | Marriott International, Inc
Published : 1 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 23:04:24 GMT
Description : Provides direction for menu development. Utilizes interpersonal and communication skills to lead, influence, and encourage others; advocates sound financial… | Marriott International, Inc -

Project Manager (Junior) - From 550$ Nexus Frontier Tech - Hà Nội

Nexus Frontier Tech | Hà Nội | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:52 GMT
Description : Drive development team towards project goals; 13th-month salary and business performance bonus; Supervise the development team to ensure the milestones and… | Nexus Frontier Tech - Hà Nội

Test Engineers Coc Coc - Thành phố Hồ Chí Minh

Coc Coc | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:50 GMT
Description : Good understanding of software development life cycle & common using software development process as Agile. Logical thinking & design analysis ability. | Coc Coc - Thành phố Hồ Chí Minh

Executive Chef_JW Marriott Hotel Hanoi Marriott International, Inc - Hà Nội

Marriott International, Inc | Hà Nội | Marriott International, Inc
Published : 1 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 23:04:20 GMT
Description : Participates in the development of department's capital expenditure goals; manages projects as needed. Utilizes the Labor Management System to effectively… | Marriott International, Inc - Hà Nội

JavaScript Developer (VueJS/NodeJS) Rem Corp Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh

Rem Corp Vietnam | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:31 GMT
Description : Can set up a variety of development environments. Regular training will enable you to acquire globally applicable business skills. | Rem Corp Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh

Executive Sous Chef Marriott International, Inc - Ðà Nẵng

Marriott International, Inc | Ðà Nẵng | Marriott International, Inc
Published : 1 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 23:04:24 GMT
Description : Provides direction for menu development. Utilizes interpersonal and communication skills to lead, influence, and encourage others; advocates sound financial… | Marriott International, Inc - Ðà Nẵng

SQL Developer (Database) ekino Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh

ekino Vietnam | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:24 GMT
Description : At least 1 year of experience in database development and administration. Annual performance review: recognize your efforts and identify development/… | ekino Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh

jobs by Indeed job search
© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact