Electrical technician Job offers in Vietnam -

2 : Jobs found for electrical technician | Vietnam

ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER Holcim - Vũng Tàu - New

Holcim | Vũng Tàu | Holcim
Published : 10 ngày trước | Fri, 02 Apr 2021 15:40:06 GMT
Description : Execution: Lead electrical team to accomplish all electrical maintenance assigned activities as planned. Organize and supervise of electrical maintenance group… | Holcim - Vũng Tàu

Similar : electrical maintenance engineer


Electrical Technician Công Ty TNHH Knauf Việt Nam - Hải Phòng - New

Công Ty TNHH Knauf Việt Nam | Hải Phòng | JobsGo
Published : 18 ngày trước | Thu, 25 Mar 2021 07:43:34 GMT
Description : Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện trong nhà máy. Phụ trách vận hành, xử lý sự cố hệ thống điện và trạm biến áp 22kV của nhà máy. | Công Ty TNHH Knauf Việt Nam - Hải Phòng

Similar : electrical technician


Electrical Technician Công Ty TNHH Knauf Việt Nam - Hải Phòng

Công Ty TNHH Knauf Việt Nam | Hải Phòng | JobsGo
Published : 18 ngày trước | Thu, 25 Mar 2021 07:43:34 GMT
Description : Thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị điện trong nhà máy. Phụ trách vận hành, xử lý sự cố hệ thống điện và trạm biến áp 22kV của nhà máy. | Công Ty TNHH Knauf Việt Nam - Hải Phòng

Similar : electrical technician


ELECTRICAL MAINTENANCE ENGINEER Holcim - Vũng Tàu

Holcim | Vũng Tàu | Holcim
Published : 10 ngày trước | Fri, 02 Apr 2021 15:40:06 GMT
Description : Execution: Lead electrical team to accomplish all electrical maintenance assigned activities as planned. Organize and supervise of electrical maintenance group… | Holcim - Vũng Tàu

Similar : electrical maintenance engineer


jobs by Indeed job search

Electrical maintenance engineer First Alliances - Bac Ninh Province

First Alliances | Bac Ninh Province | CareerBuilder
Published : 2021-03-02
Description : 8 Tr VND Kinh nghiệm 3. 5 Năm Cấp bậc Nhân viên Hết hạn nộp 17 03 2021 Mô tả Công việc Main tasks Operate primarily based on electrical, electronic and mechanical... | Holcim - Bac Ninh Province

[SCG-VKPC] - Electrical Maintenance Engineer SCG Việt Nam - Binh Duong

SCG Việt Nam | Binh Duong | CareerBuilder
Published : 2021-02-18
Description : Plan, operate, control and support maintenance activities of Electrical Maintenance Section in acordance... Yêu Cầu Công Việc. Bachelor degree in Electrical Engineering. Electronics. Automation. GPA. 6.4... | Holcim - Binh Duong

Nhân Viên Bảo Trì (Electrical Technician) Công ty Cổ phần Bao bì TKMB - Long An Province

Công ty Cổ phần Bao bì TKMB | Long An Province | CareerBuilder
Published : 2021-03-11
Description : Địa điểm Long An Ngày cập nhật 12 03 2021 Ngành nghề Cơ khí. Ô tô. Tự động hóa , Điện. Điện tử. Điện lạnh , Bảo trì. Sửa chữa Hình thức Nhân viên chính thức Lương Cạnh tranh Kinh n... | Holcim - Long An Province

Manufacturing Project Engineer (Electrical/Electronics) First Alliances - Ho Chi Minh

First Alliances | Ho Chi Minh | CareerBuilder
Published : 2021-03-11
Description : Best in class. Yêu Cầu Công Việc Bachelor's degree in an engineering discipline (Electrical... Job tags. skills project engineer project management Electronics & Electrical Engineering Lưu việc... | Holcim - Ho Chi Minh

Electrical Assistant LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project - Hanoi

LOTTE E&C - Lotte Mall HN Project | Hanoi | CareerBuilder
Published : 2021-03-12
Description : Assistance of Korean Electrical Construction Manager Engineer. Coordinate with Other team, and... Subcontractor Control and Management of Electrical Field Work. Supervision of Electrical Test Work, Pre... | Holcim - Hanoi

Business Analyst (BA) Nexle Corporation - Thành phố Hồ Chí Minh

Nexle Corporation | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:03 GMT
Description : Define software system specifications based on client's requirements. Anticipate and identify software specs, objectives. Participate in meeting with client. | Nexle Corporation - Thành phố Hồ Chí Minh

Senior Business Analyst (English, Agile) Live group - Thành phố Hồ Chí Minh

Live group | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:55 GMT
Description : Acting as a bridge between the business and IT. Understanding and analysing business problems needs, goals, risks, and objectives. | Live group - Thành phố Hồ Chí Minh

Business Analyst (IT BA) Titan Technology Corporation - Thành phố Hồ Chí Minh

Titan Technology Corporation | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:32 GMT
Description : Translate business objective/needs into documents. 13th month salary and additional bonuses based on the business performance; | Titan Technology Corporation - Thành phố Hồ Chí Minh

Software Business Analyst Deliveree On-Demand Logistics - Thành phố Hồ Chí Minh

Deliveree On-Demand Logistics | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:17:15 GMT
Description : Understand business processes to translate business needs and requirements into documents, process diagrams and wireframes to support product development. | Deliveree On-Demand Logistics - Thành phố Hồ Chí Minh

Business Analyst (Middle & Junior) LARION - Thành phố Hồ Chí Minh

LARION | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:15:43 GMT
Description : Scope and prioritize development activities based on system, available resources, business goals, and end-user impact. Good communication skill in English. | LARION - Thành phố Hồ Chí Minh

Quality Analyst LTVplus - Hà Nội

LTVplus | Hà Nội | LTVplus
Published : 3 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 22:25:13 GMT
Description : Knowledge of customer service outsourcing business in a remote-working environment. Performs call/chat/email monitoring and provides trend data to Customer… | LTVplus - Hà Nội

Business Analyst IHOUZZ TECH - Thành phố Hồ Chí Minh

IHOUZZ TECH | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:45 GMT
Description : Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm, tài liệu đặc tả, trường hợp sử dụng (usecase); thiết kế giao diện mẫu (prototype). | IHOUZZ TECH - Thành phố Hồ Chí Minh

Business Analyst (Agile, Waterfall) FSI - Hà Nội

FSI | Hà Nội | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:16:48 GMT
Description : Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án. Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông , Hệ thống thông tin, Chuyên… | FSI - Hà Nội

Business Analyst for Bank (Tester) CYBERBEAT PTE. LTD. - Thành phố Hồ Chí Minh

CYBERBEAT PTE. LTD. | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:17:25 GMT
Description : Verify issues and operate business activities through TranzAxis. Ask customers targeted questions to quickly understand their business requirement and convert… | CYBERBEAT PTE. LTD. - Thành phố Hồ Chí Minh

IT Business Analyst AdStart Media Pte Ltd - Thành phố Hồ Chí Minh

AdStart Media Pte Ltd | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 4 giờ trước | Mon, 12 Apr 2021 21:17:28 GMT
Description : Proactively identify problems and opportunities and perform root cause analysis/diagnosis leading to significant business impact. English fluency is a must. | AdStart Media Pte Ltd - Thành phố Hồ Chí Minh

jobs by Indeed job search
© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact