Database developer Job offers in Vietnam -

DATABASE ADMINISTRATOR (BIGDATA) Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom - Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom | Thành phố Hồ Chí Minh | Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom
Published : 4 ngày trước | Thu, 01 Dec 2022 10:22:09 GMT
Description : Responsible for database creation, maintenance and administration functions for all database environments including database tuning, upgrading, patching…. | Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : database administrator (bigdata)


Database Developer (MySQL, Oracle) UNIT Corp - Hà Nội

UNIT Corp | Hà Nội | UNIT Corp
Published : 5 tháng trước | Thu, 30 Jun 2022 09:28:36 GMT
Description : Write SRS and present / finalize solutions with users for some features ( include: commission, bonuses, reports). Support DEV the related issues. | UNIT Corp - Hà Nội

Similar : database developer (mysql, oracle)


Database Developer (Postgres) Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV) - Hà Nội

Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV) | Hà Nội | ITviec
Published : 24 ngày trước | Fri, 11 Nov 2022 03:14:13 GMT
Description : Carry out monitoring, tuning, and database performance analysis. Đăng nhập để xem mức lương. Lotte Tower, 54 Lieu Giai, Ba Dinh, Ha Noi. | Panasonic Vietnam Group – Panasonic R&D Center Vietnam (PRDCV) - Hà Nội

Similar : database developer (postgres)


Database Developer ALI CORP - Thành phố Hồ Chí Minh

ALI CORP | Thành phố Hồ Chí Minh | ALI CORP
Published : 2 năm trước | Wed, 08 Jul 2020 09:47:21 GMT
Description : Review lương 2 lần/năm or theo hiệu quả công việc. Với mong muốn mở rộng nhân sự công ty để theo kịp tốc độ phát triển các dự án đang triển khai, chúng tôi đang… | ALI CORP - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : database developer


Database Developer (SQLserver) Adecco - Thành phố Hồ Chí Minh

Adecco | Thành phố Hồ Chí Minh | Adecco
Published : 6 tháng trước | Wed, 25 May 2022 15:54:16 GMT
Description : At least 2 years in database Oracle, MS SQL Server: store procedure, view, index, etc (required). Participate in analysis, design, architecture, and… | Adecco - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : database developer (sqlserver)


Senior Database Developer NIC HR - Thành phố Hồ Chí Minh

NIC HR | Thành phố Hồ Chí Minh | NIC HR
Published : 30+ ngày trước | Wed, 14 Sep 2022 22:47:33 GMT
Description : Participate in solution design and development of database solutions. Working as part of a larger conversion team to convert data from a legacy system to the… | NIC HR - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : senior database developer


Chuyên gia cơ sở dữ liệu (Senior Database Developer) Vuthao - Thành phố Hồ Chí Minh

Vuthao | Thành phố Hồ Chí Minh | Vuthao
Published : 13 tháng trước | Sat, 06 Nov 2021 06:03:32 GMT
Description : Tham gia phát triển ứng dụng cho các dự án văn phòng điện tử, thương mại điện tử, ứng dụng cho doanh nghiệp và làm việc theo sự phân công của cấp quản lý. | Vuthao - Thành phố Hồ Chí Minh

Data Analyst Wipro Unza Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Wipro Unza Việt Nam | Thành phố Hồ Chí Minh | Wipro Unza Việt Nam
Published : 17 ngày trước | Fri, 18 Nov 2022 05:05:49 GMT
Description : The Data Analyst is responsible for organizing data related to sales numbers, market research, logistics, linguistics, or other behaviours. | Wipro Unza Việt Nam - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : data analyst


NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU (DATABASE DEVELOPER & ADMINISTRATOR) Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom - Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom | Thành phố Hồ Chí Minh | Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom
Published : 4 ngày trước | Thu, 01 Dec 2022 10:22:06 GMT
Description : Hỗ trợ bộ phận Phát triển phần mềm các vấn đề liên quan đến Cơ sở dữ liệu trong việc xây dựng ứng dụng như nền tảng công nghệ (Data models, Data visualization,… | Công Ty Cổ Phần Viễn Thông FPT Telecom - Thành phố Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lập Trình (Visual Basic) - Senior/Junior Database Developer Jellyfish HR - Long Thành

Jellyfish HR | Long Thành | Jellyfish HR
Published : 3 năm trước | Tue, 17 Sep 2019 10:51:34 GMT
Description : Sửa đổi database theo yêu cầu thay đổi. Tìm lỗi và khắc phục các lỗi trong chương trình. Viết tài liệu hướng dẫn và giải thích chức năng của Database. | Jellyfish HR - Long Thành


© Copyright 2022
Top Queries | Privacy Policy | Contact