Database developer Job offers in Vietnam -

16 : Jobs found for database developer | Vietnam

Rapid job search :

AI Developer (Python, Database) CISBOX Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh City | 2021-04-10

[ETM5] 2 PL/SQL Database Developer Bosch Ho Chi Minh City - Ho Chi Minh | 2021-01-26

by neuvoo job search

Database Developer Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB) - Thành phố Hồ Chí Minh - New

Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB) | Thành phố Hồ Chí Minh | JobsGo
Published : 20 ngày trước | Tue, 23 Mar 2021 13:43:14 GMT
Description : Coordinate the development of test plans, test deployment and official deployment of software / applications. Full employee benefit system according to the law … | Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB) - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : database developer


Database Developer (Mongo DB, Oracle…) Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Thành phố Hồ Chí Minh - New

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 20 ngày trước | Tue, 23 Mar 2021 09:15:10 GMT
Description : The programming design and operation of technology make each bank‘s operation become more optimal and faster. Minimum 2 years as Data Engineer in technology and… | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Thành phố Hồ Chí Minh

Senior Field Sales Analyst Fe Credit - Thành phố Hồ Chí Minh - New

Fe Credit | Thành phố Hồ Chí Minh | Fe Credit
Published : 18 ngày trước | Thu, 25 Mar 2021 15:10:32 GMT
Description : Implement projects and deliver desired deliverables as per requests of Dept Head. Coordinate with other departments in implementing end-to-end project of Field… | Fe Credit - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : senior field sales analyst


Database Developer (NoSQL/ Mongodb) Công Ty TNHH Một Thành Viên Ekino Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh - New

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ekino Vietnam | Thành phố Hồ Chí Minh | JobsGo
Published : 25 ngày trước | Thu, 18 Mar 2021 07:42:47 GMT
Description : Deep understanding of database architecture and data modeling. More than 2 years of experience in database development and administration. | Công Ty TNHH Một Thành Viên Ekino Vietnam - Thành phố Hồ Chí Minh

[HN/HCM] Lập trình viên CSDL (Database Developer) FSS - Thành phố Hồ Chí Minh - New

FSS | Thành phố Hồ Chí Minh | FSS
Published : 30+ ngày trước | Tue, 02 Feb 2021 09:31:31 GMT
Description : Tham gia các dự án Data Warehouse & Business Intelligence (BI) của công ty. Làm việc trên các phần mềm ETL (Extract, Transform, Load) chuyên dụng như: IBM… | FSS - Thành phố Hồ Chí Minh

[ETM5] 2 PL/SQL Database Developer Bosch Group - Thành phố Hồ Chí Minh

Bosch Group | Thành phố Hồ Chí Minh | Bosch Group
Published : 30+ ngày trước | Wed, 30 Dec 2020 05:33:19 GMT
Description : Develop best practices for database design and development activities. Fix any issue related to database performance and provide corrective measures. | Bosch Group - Thành phố Hồ Chí Minh

SENIOR DATABASE DEVELOPER OUTSOURCE EXPERT - Thành phố Hồ Chí Minh

OUTSOURCE EXPERT | Thành phố Hồ Chí Minh | Viecoi
Published : 5 ngày trước | Wed, 07 Apr 2021 09:01:45 GMT
Description : Encrypt sensitive information to protect the database from corruption. Homogenize the performance of the database and optimize system resources. | OUTSOURCE EXPERT - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : senior database developer


Database Developer (Mongo DB, Oracle…) Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) | Thành phố Hồ Chí Minh | ITviec
Published : 20 ngày trước | Tue, 23 Mar 2021 09:15:10 GMT
Description : The programming design and operation of technology make each bank‘s operation become more optimal and faster. Minimum 2 years as Data Engineer in technology and… | Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) - Thành phố Hồ Chí Minh

Senior Java/Database Developer Công Ty TNHH Ecom365 - Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Ecom365 | Thành phố Hồ Chí Minh | JobsGo
Published : 10 ngày trước | Fri, 02 Apr 2021 13:43:13 GMT
Description : In charge of building out our SaaS platform (backend, database, microservices). Experience in database systems (relational, semi-structured and no-structure… | Công Ty TNHH Ecom365 - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : senior java/database developer


Database Developer ALI CORP - Thành phố Hồ Chí Minh

ALI CORP | Thành phố Hồ Chí Minh | ALI CORP
Published : 9 tháng trước | Wed, 08 Jul 2020 09:47:21 GMT
Description : Review lương 2 lần/năm or theo hiệu quả công việc. Với mong muốn mở rộng nhân sự công ty để theo kịp tốc độ phát triển các dự án đang triển khai, chúng tôi đang… | ALI CORP - Thành phố Hồ Chí Minh

Similar : database developer


jobs by Indeed job search

Data Engineers (Java, Database, SQL) M_Service (MoMo) - Ho Chi Minh

M_Service (MoMo) | Ho Chi Minh | ITviec
Published : 2021-04-05
Description : Job Description. MoMo is wallet on smartphones with more than 15 million users. As a pioneering mobile payment platform in Vietnam, MoMo Wallet promotes a cashless economy and pro... | ALI CORP - Ho Chi Minh

Database Administrator (DBA) CÔNG TY CỔ PHẦN D.PAY - Hanoi

CÔNG TY CỔ PHẦN D.PAY | Hanoi | CareerBuilder
Published : 2021-03-11
Description : Có kiến thức về các hệ điều hành. Centos, Ubuntu, Linux, Windows. Hiểu biết về Kiến trúc HA, DR Database và các công nghệ lưu trữ dữ liệu (storage... | ALI CORP - Hanoi

Data Engineer (Database, Java, SQL) Thịnh Tiến Tech - Hanoi

Thịnh Tiến Tech | Hanoi | 9CV9
Published : 2021-03-16
Description : Thực hiện xử lý dữ liệu đáp ứng theo yêu cầu của các bài toán phân tích dữ liệu.Triển khai, nâng cấp, tối ưu các giải pháp lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu.Nghiên cứu và đề xuất... | ALI CORP - Hanoi

Java Developers (Java/J2EE, Struts, Spring, Hibernate, Database) Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam - Hanoi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam | Hanoi | CareerBuilder
Published : 2021-02-22
Description : Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên về lập trình Java web. Có kiến thức về Java J2EE, Struts, Spring, Hibernate, Database (SQL, Oracle). Ưu tiên ứng viên biết về automation... | ALI CORP - Hanoi

Java + Database (SQL) + DevOps Engineers Faber Vietnam - Hồ Chí Minh

Faber Vietnam | Hồ Chí Minh | Glints
Published : 2021-01-24
Description : Team works skill. Big plus if the candidate has team management skill. Back end. Database. DevOps... Proficiency at DevOps (AWS GCP). Proficiency at Java Web Application. Experience in database developing... | ALI CORP - Hồ Chí Minh
© Copyright 2021
Privacy Policy | Contact